Newsletter
ปีที่ 2 (6), มกราคม 2563 ; ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.บ้านม่วง รร.บ้านวังมน และ รร.บ้านตาดเสริม
ปีที่ 2 (5), มกราคม 2563 ; กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส.ค.ส.2563
ปีที่ 2(4), มกราคม 2563 ; คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน
ปีที่ 2 (3), มกราคม 2563 : ผู้อำนวยการบุษราคัม นำคณะครูร่วมอาลัยกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวโคตรแสง จ.นครพนม
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. มกราคม 2563 : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพบปะนักเรียน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, มกราคม 2563 : ต้อนรับผู้อำนวยการบุษราคัม อุตคะวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง, รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมน และโรงเรียนบ้านตาดเสริม
ปีที่ 2 (36), ตุลาคม 2563 ; เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาดเสริม
ปีที่ 2 (37), ตุลาคม 2563 ; โรงทานนำหวานและขนมร่วมกับชุมชนบ้านม่วง
ปีที่ 2 (38), ตุลาคม 2563 ; คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ร่วมต้อนรับมูลนิธิคุณป้าเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา
ปีที่ 2 (39), ตุลาคม 2563 ; คณะลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน และบ้านตาดเสริม ร่วมกับสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10(อุดรธานี)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ทหารค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ป
ปีที่ 2 (40), ตุลาคม 2563 ;ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ปีที่ 2 (41), ตุลาคม 2563 ;จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ในโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ปีที่ 2 (42), ตุลาคม 2563 ;โรงเรียนบ้านม่วง วังมน ตาดเสริม ได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงทำกิจกรรม ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ณ สระว่ายน้ำบ้านสวน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ปีที่ 2 (43), ตุลาคม 2563 ;โรงเรียนบ้านม่วง วังมน ตาดเสริม ได้จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านตาดเสริม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ปีที่ 2 (44), ตุลาคม 2563 ;ตัวแทนบุคลากร โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม เข้าร่วมสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงและนางนพมาศของชุมชุนตำบลบ้านม่วง และตำบลนางิ้วประจำปี 2563 ตามหนังสือเชิญ
ปีที่ 2 (45),2 พฤศจิกายน 2563 ;โรงเรียนบ้านม่วง วังมน ตาดเสริม ได้เข้าประเมินการพัฒนาอย่างเข้มครั้งสุดท้ายของ คุณครูระพีพัฒน์ หาญโสภา ดร. ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังมน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ปีที่ 2 (46),5 พฤศจิกายน 2563 ;เปิดบ้านวิชาการ (Open House) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปีที่ 2 (47),6 พฤศจิกายน 2563 ;วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ได้ต้อนรับและขอบคุณ คุณดุจดาว ทิพย์มาตย์ ดร. ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา สพฐ. ในโอกาสที่ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ทีม SLC ของโรงเรียน
ปีที่ 2 (48),10 พฤศจิกายน 2563 ;ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนบุคลากรในสถาน ศึกษา ณ โรงเรียนบ้านผาแบ่น และศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนสว่าง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ปีที่ 2 (49),12 พฤศจิกายน 2563 ;สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปีที่ 2 (50),14 พฤศจิกายน 2563 ;โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ได้ให้การต้อนรับและขอขอบคุณทีมงานอู่ช่างมุ้ยและคณะ ที่ได้นำคณะมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างเครื่องเล่นและซ่อมแซมของโรงเรียนบ้านม่วงให้แข็งแรงปลอดภัย
ปีที่ 2 (51),17 พฤศจิกายน 2563 ;ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม เข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น2 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปีที่ 2 (52),2 ธันวาคม 2563 ;ปฐมนิเทศนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั่วคราวใต้อาคาร 3 โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปีที่ 2 (53),3 ธันวาคม 2563 ;นำนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมงานฌาปนกิจของประชากรชาวบ้านม่วง ณ ฌาปนกิจสถานบ้านม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปีที่ 2 (54),8 ธันวาคม 2563 ;ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนและสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้ปกครองและผู้นำชุม
ปีที่ 2 (55),14 ธันวาคม 2563 ;จัดอบรมการสร้างครอบครัวสุขสันต์และการป้องกันโรคโควิด19
ปีที่ 2 (56),22 ธันวาคม 2563 ;นางสาวศศิธร อุดมเสียง CDF เจ้าหน้าที่ศุภนิมิต อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้นำเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย
ปีที่ 2 (57),23 ธันวาคม 2563 ;นายระพีพัฒน์ หาญโสภา ครูโรงเรียนบ้านวังมน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก จัดโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปีที่ 2 (58),28 ธันวาคม 2563 ;ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง มอบหมายให้นายคมลิขิต นามไว ครูโรงเรียนบ้านม่วง นำเด็กหญิงสลิลเกตน์ สีหะสุทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการครู
ปีที่ 2 (59),30 ธันวาคม 2563 ;ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง พร้อมด้วยครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ณ ใต้อาคาร 3 โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปีที่ 3 (1), 4 มกราคม 2564 ;พระอาจารย์สุดใจ ทินฺนยโส มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี มารยาทดี สุภาพเรียบร้อย จำนวน 12 ทุนๆละ 500 บาท ณ โรงเรียนบ้านม่วง
ปีที่ 3 (2), 7 มกราคม 2564 ;นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต์ ศึกษานิเทศน์ สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศติดตามการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19)
ปีที่ 3 (3), 28 มกราคม 2564 ;พระเดชพระคุณท่านพระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย กศจ.นค. แวะเยี่ยมให้กำลังใจท่าน ผอ.และคณะครูนักเรียนโรงเรียน
ปีที่ 3 (4), 28 มกราคม 2564 ;นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาณ นางกฤชญา เที่ยงรัตน์ และนางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย 1 นิเทศติดตามผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูเพศวิถี ณ โรงเรียนบ้านม่วง
ปีที่ 3 (5), 18 กุมภาพันธ์ 2564 ;นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย 1 การนิเทศการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มเครือข่ายเป็นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนบ้านม่วง
ปีที่ 3 (ุ6),ประชุมผู้ปกครองปี64 (28 พฤษภาคม 2564)
ปีที่ 3 (ุ7),วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 (14 มิถุนายน 2564 )
ปีที่ 3 (ุ8),วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. พระเดชพระคุณท่านพระครูอัครชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าสองคอน ได้เมตตามอบเครื่องเสียงมูลค่า 40,000 บาทมอบให้โรงเรียนบ้านม่วง
ปีที่ 3 (ุ9),วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ปีที่ 3 (ุ10),วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผอ.ปิยพร สิงห์สุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.นค.1มอบเสื้อกันหนาว
ปีที่ 3 (ุ11),วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม นำนักเรียนเข้ารับมอบชุดกันหนาวพระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ปีที่ 3 (ุ12),วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริมได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง วัง ตาดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564
ปีที่ 4 (ุ1),วันที่ 18-21มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านม่วง
ปีที่ 4 (ุ2),วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 16.30น. คณะครู-บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัว ท่านศน.ธัญวลัย ไพศาลอนันต
ปีที่ 4 (ุ3),วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายสามัคคีสี่ตำบล สพป.เพชรบุรี เขต2 ที่เดินทางมาศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ปีที่ 4 (ุ4),วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ได้จัดกิจกรรมค่ายศิลปะพาสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ปีที่ 4 (ุ5),วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นางสาวศศิธร อุดมเสียง เจ้าหน้าที่มูลนิธศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กลุ่มแกนนำมูลนิธิศุภนิมิตฯ บ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม และคณะครูโรงเรียนบ้านม่วง วังมนตาดเสริม ได้จัดอบรมโครงการครอบครัวสุขสันต์ ให้แ
ปีที่ 4 (ุ6),วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.โรงเรียนบ้านม่วง ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน
ปีที่ 4 (ุ7),วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางบุษราคัม อุตคะวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้กำลังใจคณะครู-นักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
ปีที่ 4 (ุ8),วันที่ 18 พฤษภาาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง เรื่องการสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านม่วง โดยงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ 4 (ุ9),วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นวันที่ศิษย์จะได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ คำว่า “ไหว้ครู” ถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำที่แสนธรรมดาสามัญที่ใครหลายๆ คนต่างเข้าใจกันดีอยู่ แต่จริงๆ แล้ว วันไหว้ครู คือวันที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้แสดงความเคา
ปีที่ 4 (ุ10),วันศุกร์ ที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน 2565 โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกสัปดาห์ ให้กับเด็กปฐมวัย
ปีที่ 4 (ุ11),วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนบ้านม่วงบ้านวังมนบ้านตัดเสริม ได้จัดกิจกรรม open class เปิดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC. ณ โรงเรียนบ้านม่วง
ปีที่ 4 (ุ12),วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลสังคม ได้มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เรื่อง อาหาร สารอาหารและฉลากอาหาร อย. กับความหมายที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ปีที่ 4 (ุ13),วันศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม 2565เวลา 09:00-12:00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ร่วมกับโรงเรียนบ้านม่วง ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านม่วง
ปีที่ 4 (ุ14),วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน และบ้านตาดเสริม นำโดยนางบุษราคัม อุตคะวาปีผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนไปทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
ปีที่ 4 (ุ15),วันจันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง (รพสต.)ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองเบื้องต้น ตรวจวัดสายตา ตรวจเลือดภาวะโลหิตจาง การตรวจทันตกรรม เคลือบฟลูออไรต์แก่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ปีที่ 4 (ุ16),วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
ปีที่ 4 (ุ17),วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนบ้านม่วงบ้านวังมนบ้านตาดเสริม ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตโดยการนำของ นางสาวศศิธร อุดมเสียง ได้จัดกิจกรรม อบรมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนบ้าน
ปีที่ 4 (ุ18),ในวันอังคารที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ภายใต้การนำของ นางบุษราคัม อุตคะวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง ได้นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จัดกิจกรร
ปีที่ 4 (ุ19),วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม คณะครูบุคลากรทางการศึกษาฯ เข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Lesson Study) โครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ขั้นสอนและสังเกต (Do & See) ณ โรงเรียนบ้านหน
ปีที่ 4 (ุ20),วันศุกร์ที่ 19 และวันเสาร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเทคโนโลยี (ค่ายวิทยาศาสตร์)ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านเทพประทับ
ปีที่ 4 (ุ21),วันที่ 19-22 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม คณะครูบุคลากรบางส่วนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการการจัดการเรียนเพื่อสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC
ปีที่ 4 (ุ26)วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565