ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.67 KB
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งบซ่อมแซม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.34 KB
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.61 KB