รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตโรงเรียนบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.54 KB
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.38 KB