แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.18 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.12 KB