ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 63 ปัจฉิมนักเรียน อ.3 และ ป.6
10 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
04 มี.ค. 63 สอบ NT 2562
24 ก.พ. 63 ประชุมและเสริมสร้างการปกป้องดูแลเด็กให้ครอบครัวสุขสันต์แก่ผู้ปกครอง
21 ก.พ. 63 ถึง 22 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ