กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0857554588
อีเมล์ : Monthakarn.bungsane@gmail.com

นางสาวขนิษฐา พงษ์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0857562421
อีเมล์ : kanittapongsri2536@gmail.com