รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านม่วง
หมู่ที่ 2 บ้านม่วง   ตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :