กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจักรภพ พุทธลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0821139788
อีเมล์ : man_s.04@hotmail.com