การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.56 KB
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.52 KB