ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ได้จัดทัศนศึกษาแหล่งการเรียนแก่บุคลากรในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านผาแบ่น และศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนสว่าง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไปเมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,10:44   อ่าน 39 ครั้ง