ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางบุษราคัม อุตคะวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง พร้อมด้วยครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์สุดใจ ทินฺนยโส มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,18:54   อ่าน 87 ครั้ง