ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาณ นางกฤชญา เที่ยงรัตน์ และนางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย 1 นิเทศติดตามผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูเพศวิถี ณ โรงเรียนบ้านม่วง
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,09:57   อ่าน 112 ครั้ง