ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ บึงบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟากฟอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นำคณะครูเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ณ โรงเรียนบ้านม่วง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,15:24   อ่าน 9 ครั้ง