ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,15:50   อ่าน 12 ครั้ง