ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม โดยการนำของนางบุษราคัม อุตคะวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาฯ เข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ (Lesson Study) โครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,21:26   อ่าน 27 ครั้ง