ภาพกิจกรรม
วันที่ 19-20 เดือนสิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเทคโนโลยี (ค่ายวิทยาศาสตร์)ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านเทพประทับ จัดโดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2565,20:55   อ่าน 46 ครั้ง