ภาพกิจกรรม
วันที่ 19-22 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม คณะครูบุคลากรบางส่วนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการการจัดการเรียนเพื่อสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ณ โรงแรมสยามแกรนด์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,20:14   อ่าน 88 ครั้ง