ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 ต.ค.65 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านวังมน บ้านตาดเสริม รับการตรวจเยี่ยมจากท่านที่ปรึกษา มูลนิธิเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ สำหรับห้องสมุดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2565,11:34   อ่าน 113 ครั้ง