ภาพกิจกรรม
วันที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ 2565 การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยคณะกรรมการนิเทศ ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาฤดี กอผจญ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 สังคม2 และนายหยัด ขจรเกียรติผดุง
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,10:58   อ่าน 133 ครั้ง