ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงเข้าร่วมกิจกรรม กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 17 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงเข้าร่วมกิจกรรม กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 17 ประกอบด้วยกิจกรรมWorkshopความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย ภาคอีสาน" ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,12:21   อ่าน 109 ครั้ง