จดหมายข่าว
11 ร่วมพิธีมอบชุดกันหนาวพระราชทาน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
10 ผู้ใหญ่ใจดีมอบเสื้อกันหนาว-ผ้าห่ม
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
08 พระครูอัครชยาภรณ์มอบเครื่องเสียงให้โรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
07 ผู้อำนวยการ สพป.นค.1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศติดตามสังเกตูการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
06 ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมในวันเปิดเทอมภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
05 ศึกษานิเทศติดตามการเรียนการสอนแบบใช้กลุ่มเครือข่ายเป็นฐาน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
04 ศึกษานิเทศติดตามผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสอนเพศวิถี
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
03 เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายแวะเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
02 ศึกษานิเทศติดตามการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
01 พระอาจารย์มอบทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65