ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๘
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:40  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๗
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:39  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๖
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:39  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๕
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:38  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๔
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:38  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๓
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:38  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๒
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:37  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:37  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:37  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานหน้าที่พลเมืองย ป.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙
ชื่ออาจารย์ : นายคมลิขิต นามไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:36  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..